Søndagsmøte

Søndag 18.oktober vert det kveldsmøte på Storebø Bedehus

KL: 19.00

Tale: Ole Andreas Wastvedt

Velkommen skal du vera!