Sang og Vitnemøte

Det vert sang og vitnemøte 1.november kl 19:00

stad: Salem-Huftarøy Bedehus, Storebø

sang v/Terje Nordstrand

 

Velkommen!