Hausten hos ImF Austevoll

Det blir møter annakvar søndag på Storebø Bedehus kl 19.00. Første møte vert 18.oktober. Familiemøtene utgår til koronasituasjonen har endra seg. Men det vert Søndagsskule med påmelding på Rabben dei same søndagane kl 11.30. Talere og program kjem etter kvart. Møter kan bli avlyst om koronasmitten tilseier det.